پی‌لینک | کوتاه‌ کننده لینک : آدرس بلند و طولانی خود را در کادر زیر وارد کرده و بر روی "کوتاه کن" کلیک کنید.