تعرفه‌های پلن‌ ویژه پی‌لینک

یکی از پلن‌های ماهانه یا سالانه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

ماهانه
سالانه 20% تخفیف

ساده

رایگان
 • امکانات اصلی
 • بی‌نهایت URL مجاز
 • صفحه انتقال دهنده لینک سفارشی
 • صفحه همپوشانی سفارشی
 • ردیابی رویداد
 • دامنه سفارشی
 • محدوده‌ی جغرافیایی
 • دستگاه هدف
 • خروجی داده‌ها
 • توسعه دهنده API
 • URL سفارشی محدود
 • تبلیغات
شروع کنید

حرفه‌ای

تومان 3500/ماهانه
 • امکانات پرمیوم
 • بی‌نهایت URL مجاز
 • 1 صفحه انتقال دهنده لینک سفارشی
 • 1 صفحه همپوشانی سفارشی
 • 1 ردیابی رویداد
 • 1 دامنه سفارشی
 • محدوده‌ی جغرافیایی
 • دستگاه هدف
 • خروجی داده‌ها
 • توسعه دهنده API
 • سفارشی سازی URL
 • بدون تبلیغات
خرید اشتراک

اختصاصی

تومان 5000/ماهانه
 • امکانات پرمیوم
 • بی‌نهایت URL مجاز
 • بی‌نهایت صفحه انتقال دهنده لینک سفارشی
 • بی‌نهایت صفحه همپوشانی سفارشی
 • بی‌نهایت ردیابی رویداد
 • بی‌نهایت دامنه سفارشی
 • محدوده‌ی جغرافیایی
 • دستگاه هدف
 • خروجی داده‌ها
 • توسعه دهنده API
 • سفارشی سازی URL
 • بدون تبلیغات
خرید اشتراک

ساده

رایگان

 

 • امکانات اصلی
 • بی‌نهایت URL مجاز
 • صفحه انتقال دهنده لینک سفارشی
 • صفحه همپوشانی سفارشی
 • ردیابی رویداد
 • دامنه سفارشی
 • محدوده‌ی جغرافیایی
 • دستگاه هدف
 • خروجی داده‌ها
 • توسعه دهنده API
 • URL سفارشی محدود
 • تبلیغات
شروع کنید

حرفه‌ای

تومان 2800/ماهانهپرداخت شده تومان 33600

تخفیف 20%

 • امکانات پرمیوم
 • بی‌نهایت URL مجاز
 • 1 صفحه انتقال دهنده لینک سفارشی
 • 1 صفحه همپوشانی سفارشی
 • 1 ردیابی رویداد
 • 1 دامنه سفارشی
 • محدوده‌ی جغرافیایی
 • دستگاه هدف
 • خروجی داده‌ها
 • توسعه دهنده API
 • سفارشی سازی URL
 • بدون تبلیغات
خرید اشتراک

اختصاصی

تومان 4000/ماهانهپرداخت شده تومان 48000

تخفیف 20%

 • امکانات پرمیوم
 • بی‌نهایت URL مجاز
 • بی‌نهایت صفحه انتقال دهنده لینک سفارشی
 • بی‌نهایت صفحه همپوشانی سفارشی
 • بی‌نهایت ردیابی رویداد
 • بی‌نهایت دامنه سفارشی
 • محدوده‌ی جغرافیایی
 • دستگاه هدف
 • خروجی داده‌ها
 • توسعه دهنده API
 • سفارشی سازی URL
 • بدون تبلیغات
خرید اشتراک

Custom Splash Pages

Create a custom landing page to promote your product or service on forefront and engage the user in your marketing campaign.

Overlays

Use our overlay tool to display unobtrusive notifications on the target website. A perfect way to send a message to your customers or run a promotion campaign.

Event Tracking

Add your custom pixel from providers such as Facebook and track events right when they are happening.

سوالات متداول

در مورد قیمت ما سوالی دارید؟ تماس با ما

اگر سالانه پرداخت کنم، آیا تخفیف می‌گیرم؟

Definitely! If you choose to pay yearly, not only will you make great use of premium features but also you will get a discount of up to 20%.

Can I upgrade my account at any time?

Yes! You can start with our free package and upgrade anytime to enjoy premium features.

How will I be charged?

You will be charged at the beginning of each period automatically until canceled.

How do refunds work?

Upon request, we will issue a refund at the moment of the request for all upcoming periods. If you are on a monthly plan, we will stop charging you at the end of your current billing period. If you are on a yearly plan, we will refund amounts for the remaining months.